Pobierz z Google Play
logo
płać smartfonem

MOBILNY PORTFEL - ŁATWO, SZYBKO I WYGODNIE

Poznaj mobilny portfel

Dzisiaj to aplikacja do płatności smartfonem, a już wkrótce - to cały świat Twoich finansów pod ręką!
Zainstaluj darmową aplikację Mobilny Portfel - dostępną w sklepie Google Play - i aktywuj płatności.
Wystarczy zbliżyć smartfon, aby przekonać się, jak szybkie i wygodne mogą być Twoje zakupy.
Dzięki tej aplikacji zapłacisz we wszystkich sklepach w Polsce i na świecie wyposażonych w terminale zbliżeniowe.

możliwości technologii hce

Zapomnij o tradycyjnym portfelu!

Korzystaj z ułatwiających życie funkcji Mobilnego Portfela:
 • wnioskowania o nową kartę NFC
 • płatności wybraną kartą NFC (dostępne trzy tryby płatności: 1 – przy wzbudzonym telefonie; 2 – przy odblokowanym ekranie; 3 – po zalogowaniu do aplikacji)
 • przeglądu szczegółów karty NFC i historii transakcji
 • czasowej blokady wybranej karty NFC
 • stałego zastrzeżenia wybranej karty NFC
 • wyboru karty domyślnej dla płatności telefonem
 • nadania lub zmiany PIN karty NFC
 • zarządzania limitami dziennymi karty NFC
 • zarządzania aplikacją

łatwa instalacja

FAQ

Obecnie Mobilny Portfel można zainstalować na telefonach z systemem operacyjnym Android w wersji 4.4 lub wyższej oraz wyposażonych w technologię NFC. Docelowo aplikacja Mobilny Portfel będzie rozwijana, dojdą nowe funkcjonalności a lista telefonów zostanie rozszerzona również na iPhony (bez opcji płatności NFC, która w iPhonach jest zablokowana)

Aplikację należy pobrać ze sklepu Google Play.

Po zainstalowaniu i otwarciu aplikacji pokazuje się ekran aktywacji. Aktywacja Mobilnego Portfela przebiega w ten sam sposób jak aktywacja Mobilnego Banku, tj. poprzez podanie UNID i hasła do bankowości internetowej R-online oraz daty urodzenia.

Po aktywacji Mobilnego Portfela, gdy Użytkownik posiada już aplikację Mobilny Bank, pojawi się ekran logowania. Hasło do Mobilnego Portfela jest takie samo jak do Mobilnego Banku. W przypadku gdy Użytkownik nie posiada aplikacji Mobilny Bank, po aktywacji Mobilnego Portfela przekierowany zostanie do ekranu nadania hasła mobilnego. Użytkownik nadaje hasło mobilne (od 8 do 12 cyfr), które jest wspólne dla wszystkich jego instalacji Mobilnego Portfela oraz Mobilnego Banku.

Aby móc zamówić kartę NFC HCE w aplikacji Mobilny Portfel, należy spełnić następujące warunki:

 • aby zamówić kartę debetową NFC, należy posiadać rachunek bieżący w PLN w roli posiadacza lub współposiadacza, przy czym nie jest wymagane posiadanie plastikowej karty debetowej.
 • aby zamówić kartę kredytową NFC, należy być posiadaczem karty głównej kredytowej wydanej przez Raiffeisen Polbank (może być to plastikowa karta kredytowa zarówno z organizacji VISA jak i Mastercard)

Karty HCE dostępne są dla Klientów Detalicznych oraz FWR.

Obecnie w Mobilnym Portfelu Klienci mogą zamawiać karty debetowe i kredytowe NFC wydane we współpracy z organizacją VISA. Kartę NFC VISA można zamówić do dowolnego rachunku bieżącego lub do dowolnej karty kredytowej (zarówno VISA jak i Mastercard).

Tak, pod warunkiem, że jest to karta główna kredytowa wydana przez Raiffeisen Polbank wszystkich systemów.

W danej instalacji Mobilnego Portfela (na jednym telefonie) można mieć jedną kartę NFC do każdego rachunku, czyli np. kartę debetową NFC do rachunku bieżącego PLN, kartę kredytową NFC do rachunku karty kredytowej WIZZ, kartę kredytową NFC do rachunku karty kredytowej VISA Gold, itp. (w przypadku jeżeli Klient posiada więcej kart/rachunków). W przypadku posiadania instalacji Mobilnego Portfela na więcej niż jednym telefonie, zasada jest taka sama. W każdej instalacji Mobilnego Portfela można mieć po jednej karcie do danego rachunku.

Należy zbliżyć wzbudzony lub odblokowany telefon do terminala POS z funkcją zbliżeniową. Nie jest konieczne zalogowanie się do aplikacji aby dokonać płatności, chyba że Klient wybierze taką opcję w ustawieniach aplikacji. Płatność odbywa się analogicznie do płatności zbliżeniowej kartą plastikową, tj. dla płatności poniżej 50PLN, nie jest wymagany PIN, dla płatności powyżej 50PLN, należy podać PIN karty na terminalu płatniczym.

Nie, nie jest wymagane połączenie z internetem. Płatności można dokonywać offline. Połączenie z internetem wymagane jest jedynie w celu zalogowania się do aplikacji. Czasami aplikacja może też poprosić o podłączenie do internetu w celu odświeżenia ustawień (tzw. Kluczy). W takim przypadku w telefonie pojawi się odpowiedni komunikat.

Tak. Podstawowym warunkiem jest aby terminal posiadał funkcję zbliżeniową. Należy również wziąć pod uwagę, że w niektórych krajach nie wszystkie terminale z funkcją zbliżeniową pozwalają na płatności NFC.

Tak, jeżeli bankomat posiada funkcję wypłat zbliżeniowych. Obecnie wypłaty kartami NFC dostępne są w bankomatach Euronet z funkcją zbliżeniową.

Nie, karty te służą wyłącznie do płatności w terminalach z funkcją zbliżeniową lub do wypłat gotówki z bankomatów z funkcją zbliżeniową.

Tryb domyślny (który ustawia się automatycznie po instalacji karty NFC) to tryb płatności przy wzbudzonym ekranie telefonu. W ustawieniach aplikacji można zmienić ten tryb na jeden z następujących trybów: „Przy odblokowanym telefonie” lub „Po zalogowaniu do aplikacji”.

Nie ma takiej funkcjonalności. Aby aktywować Mobilny Portfel należy podać UNID, hasło do bankowości internetowej oraz datę urodzenia – szczegóły w pytaniu „Jak aktywować Mobilny Portfel”

Zamówienie kart zostało tymczasowo wyłączone przez IT z przyczyn technicznych (możliwe np. w przypadku awarii systemów IT). Prośba o podjęcie próby następnego dnia.

Najważniejsze funkcje aplikacji to:

 • Zamawianie kart NFC
 • Płatność kartą NFC (UWAGA: aby zapłacić nie jest konieczne zalogowanie się do aplikacji)
 • Podgląd historii transakcji (transakcje zaksięgowane, blokady i odrzucone)
 • Podgląd szczegółów karty
 • Zmiana PIN do karty
 • Czasowa blokada karty
 • Zastrzeżenie karty
 • Wybór trybu płatności: (przy wzbudzonym ekranie; po odblokowaniu ekranu; po zalogowaniu do aplikacji)
 • Zmiana hasła do aplikacji
 • Zmiana nazwy karty
 • Dezaktywacja aplikacji

Nie, karta NFC przypisana jest do danego telefonu (I danej instalacji Mobilnego Portfela). W przypadku posiadania kilku telefonów (wraz z instalacjami Mobilnego Portfela), na każdym z nich zainstalowana będzie odrębna karta NFC.

Nie, karta NFC przypisana jest do danego telefonu i znajdującej się w nim aplikacji Mobilny Portfel. Posiadając instalacje Mobilnego Portfela na więcej niż jednym telefonie należy zamówić w każdej instancji Mobilnego Portfela osobną kartę. W przypadku zmiany telefonu, należy zastrzec starą kartę (zainstalowaną na dotychczasowym telefonie) i zamówić nową kartę w aplikacji Mobilny Portfel zainstalowanej na nowym telefonie. Niepotrzebne karty można też zastrzec w dowolnym czasie w bankowości internetowej R-online lub poprzez Centrum Telefoniczne.

Mobilny Portfel można odblokować na kilka sposobów: 1. Poprzez bankowość internetową R-online (opcja będzie dostępna od 4 grudnia 2016), 2. Kontaktując się z Centrum Telefonicznym Raiffeisen

W telefonach posiadających oprogramowanie zmodyfikowane przez producenta (np. telefony Xiaomi) zostały wykryte luki bezpieczeństwa, które uniemożliwiają korzystanie z aplikacji. Systemy modyfikowane wykrywane są jako „zrootowane”. Prawdopodobnie spowodowane jest to zainstalowanym przez dostawcę oprogramowaniem szpiegującym. Zalecamy korzystanie z telefonów renomowanych marek.

W ramach spełnienia wymagań Visa oraz bezpieczeństwa Banku weryfikujemy szereg elementów zabezpieczenia telefonu, które mogą być czułymi punktami telefonu na wypływ informacji. Na tej podstawie zaimplementowana logika wyklucza telefony posiadające „root” jako niebezpieczne. Niemożliwe jest korzystanie z aplikacji Mobilny Portfel na tych telefonach.

W tym przypadku na ogół wystarczy powtórne zalogowanie do aplikacji po pewnym czasie (do godziny) aby karty pojawiły się w portfelu. W przypadku jeżeli karta nie pojawi się jednak w aplikacji, należy ponownie aktywować aplikację (np. poprzez wybranie opcji „Nie pamiętam hasła” na ekranie logowania).

Aplikacja posiada następujące uprawnienia:

Dostęp do Kontaktów: aplikacja nie wymusza dostępu do kontaktów, użytkownik nie zostanie poproszony o dostęp do kontaktów podczas instalacji aplikacji. Jedna z zależności (paczka google) wymusza takie uprawnienie, jednak aplikacja w żaden sposób nie sięga do kontaktów (nie ma takiego uprawnienia). Pracujemy nad możliwością optymalizacji tego rozwiązania.

Dostęp do SMS’ów: aplikacja pobiera dane z SMSów od jednego nadawcy SenderId=Raiffeisen, tak aby nie było konieczne ręczne przepisywanie kodu podczas wnioskowania o kartę.

Dostęp do karty pamięci: Prawidłowe działanie aplikacji wymaga dostępu do karty pamięci (przetwarzania danych tymczasowych aplikacji).

Dostęp do telefonu: po kliknięciu w kontakt aplikacja realizuje połączenie z Call Center - stąd to uprawnienie.

Tak, autoryzacja transakcji HCE dokonywana jest zawsze on-line, W szczególności:

 • Czy każda transakcja skutkuje założeniem blokady i obniżeniem salda na rachunku ?– tak blokada jest zawsze zakładana.
 • Gdy terminal skonfigurowany jest na połączenia offline < 50 zł – czy wówczas aplikacja MP wymusi autoryzację ? – o ile POS będzie miał możliwość przejścia w online to karta wymusi taką autoryzację. W przeciwnym przypadku transakcja będzie odrzucona.
 • Gdy terminal jest faktycznie offline w danym momencie, czy transakcja zostanie odrzucona ? – tak – autoryzacja będzie odrzucona, natomiast w Polsce terminale działają co do zasady w trybie on-line, więc takie sytuacje powinny być sporadyczne.

Jeżeli bankomat obsługuje funkcję wypłat zbliżeniowych (obecnie jest to część bankomatów sieci Euronet), należy zbliżyć telefon do czytnika zbliżeniowego bankomatu (analogicznie jak przy płatności w sklepie zbliżamy telefon do terminala płatniczego). Bankomat wyświetli ekran wyboru kwoty. Po wybraniu/wpisaniu kwoty transakcję należy zatwierdzić PINem zdefiniowanym dla danej karty NFC.

bezpieczeństwo

Płatności zbliżeniowe wykonywane telefonem są dobrze zabezpieczone, ponieważ:

przy płatnościach powyżej 50 zł musisz potwierdzić transakcję numerem PIN karty NFC na terminalu płatniczym
możesz tymczasowo zablokować kartę w aplikacji i włączyć ją dopiero wtedy, kiedy będzie Ci potrzebna
dla każdej karty wirtualnej możesz ustalić indywidualny limit dzienny transakcji
możesz też zmienić sposób płatności na transakcje dokonywane po zalogowaniu do aplikacji
po każdej płatności dostajesz potwierdzenie transakcji na wydruku z terminala płatniczego (jak przy zwykłej karcie)

WYMAGANIA TECHNICZNE:

 • Chcesz korzystać z Mobilnego Portfela? Wystarczy smartfon z systemem Android w wersji minimum 4.4 i funkcją NFC.
 • Jeżeli Twój telefon nie spełnia wymagań technicznych, możesz zawnioskować o naklejkę zbliżeniową, przykleić ją na smartfon i dokonywać płatności.