Wspieramy naszych klientów
w ich codziennych działaniach,
dążeniach i pasjach

Wdrożyliśmy Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które daje Tobie większą kontrolę nad tym, jakie dane, w jaki sposób i w jakim zakresie są wykorzystywane

Jakie prawa zyskujesz dzięki RODO?

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

Poznaj Twoje nowe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Komu przekazujemy Twoje dane?

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione przez nas w uzasadnionych wypadkach podmiotom znajdującym się poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Masz zawsze prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.

W jaki sposób Raiffeisen Polbank dba o Twoje dane osobowe?

Dowiedz się, dlaczego możesz zaufać naszym najwyższym standardom ochrony. Wybierz, jaki rodzaj relacji łączy Ciebie z Raiffeisen Polbank:

Pobierz wszystkie informacje w postaci pliku pdf

Do kogo zgłosić się w sprawie danych?

Wszelkie wątpliwości lub zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Raiffeisen Polbank, możesz kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych.